Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với trang web dự đoán kết quả bóng đá của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, thực hiện giao dịch, hoặc tham gia các cuộc thi và khuyến mãi trên website.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

  • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan đến tài khoản của bạn.
  • Trả lời các yêu cầu và hỗ trợ khách hàng.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi, và các thông báo khác mà bạn có thể quan tâm.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.

5. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Website có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên dịch vụ của chúng tôi và giữ thông tin nhất định.

6. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

7. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách quyền riêng tư này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét chính sách này để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phần liên hệ trên website.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tạo ra một trải nghiệm an toàn và đáng tin cậy khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.